תחרות פסח ג-2 30/04/2016

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 949 רמת השרון יובל שריג 1

99.68 946 מרכז אומרי סלע 2

18.23 173 הרצליה בר בכור 3

הטבלה נערכה ב - 02/05/2016