תחרות ארצית דאוני שהייה חשמליים F5J, מבחן 2 ל 2016

25/04/2015

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

2841.51 כפר סבא עומר יהי שלום 1

2744.67 כפר סבא יהונתן פורת 2

2639.43 כפר סבא מארק אריסטוב 3

2543.03 כפר סבא גיא מור 4

2382.2 רעננה יונתן פצ'ו 5

2055.8 כפר סבא אמרי הרלב 6

הטבלה נערכה ב - 26/04/2015