תחרות ארצית דאוני שהייה חשמליים F5J, מבחן 2 ל 2016

25/04/2015

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 רעננה ישראל אופק 1

0.9286 3789.89 נהריה דורי לבקוביץ 2

0.8571 3590.44 רעננה יעקב בן עזרא 3

0.7857 3337.76 כפר סבא עומרי לייזר 4

0.7143 3259.82 כפר סבא אלעד חמאוי 5

0.6429 2999.61 רעננה עמי לביא 6

0.5714 2841.51 כפר סבא עומר יהי שלום 7

2744.67 כפר סבא יהונתן פורת 8

2639.43 כפר סבא מארק אריסטוב 9

2543.03 כפר סבא גיא מור 10

2382.2 רעננה יונתן פצ'ו 11

2165.23 רעננה מתן קריידלר 12

2055.8 כפר סבא אמרי הרלב 13

1913.1 כפר סבא דורון זמיר 14

643.5 רעננה מנשה כהן 15

הטבלה נערכה ב - 26/04/2015