תחרות ארצית F5J - מבחן 1 ל 2016 14/03/2015

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 רעננה ישראל אופק 1

0.8750 3945 רעננה אלכס גרינברג 2

0.7500 3810 רעננה יעקב בן עזרא 3

0.6250 3160 רעננה יונתן פצ'ו 4

2864 כפר סבא עומר יהי שלום 5

2646 כפר סבא אמרי הרלב 6

2525 כפר סבא ארז בלומנטל 7

2336 כפר סבא דורון זמיר 8

2256 כפר סבא מארק אריסטוב 9

הטבלה נערכה ב - 18/03/2015