תחרות ארצית F5J - מבחן 1 ל 2016 14/03/2015

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11755 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג, יעקב בן עזרא 1

8035 כפר סבא עומר יהי שלום, אמרי הרלב, ארז בלומנטל 2

הטבלה נערכה ב - 18/03/2015