תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K 21/03/2015

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3684 חיפה יובל בן נתן 1

95.31 3511.4 רעננה עומר בן עמי 2

83.53 3077.2 באר שבע ניר לינדנבאום 3

הטבלה נערכה ב - 24/03/2015