אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K - World cup . מבחן 3

09/05/2015

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

99.99 5426.7 חיפה יובל בן נתן 1

93.75 5087.6 רמת גן עמרי בונה 2

הטבלה נערכה ב - 10/05/2015