אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 25/09/2015

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם מקום

100.00 2634 כפר סבא מארק אריסטוב 1

95.63 2519 כפר סבא אמרי הרלב 2

94.34 2485 כפר סבא עומר יהי שלום 3

הטבלה נערכה ב - 09/12/2015