דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה מחלקת כבלים אוירובטיקה F2B

סה"כ 4 3 2 1 סניף שם מקום

298.81 98.81 100.00 100.00 96.06 פתח תקווה רונן איזנברג 1

295.15 100.00 93.22 95.15 100.00 חיפה ויקטור מלישב 2

261.00 90.42 92.04 0.00 78.54 פתח תקווה מוטי סלם 3

הטבלה נערכה ב - 15/12/2015

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 14/03/2015
1
1

תחרות ארצית F2B 22/05/2015
2
2

תחרות ארצית F2B מבחן 3 ל 2016 18/07/2015
3
3

אליפות ישראל בטיסני כבלים F2B 10/10/2015
4
4