תחרות ארצית F2B 14/03/2015

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1016 חיפה ויקטור מלישב 1

96.06 976 פתח תקווה רונן איזנברג 2

78.54 798 פתח תקווה מוטי סלם 3

יום שלישי 04 אוגוסט 2015