תחרות ארצית F2B 22/05/2015

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
949 פתח תקווה רונן איזנברג 1

95.15 903 חיפה ויקטור מלישב 2

92.62 879 אורח פטר גויכמן 3

יום שלישי 04 אוגוסט 2015