תחרות ארצית F2B מבחן 3 ל 2016 18/07/2015

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
1018 פתח תקווה רונן איזנברג 1

93.22 949 חיפה ויקטור מלישב 2

92.04 937 פתח תקווה מוטי סלם 3

יום שלישי 04 אוגוסט 2015