אליפות ישראל בטיסני כבלים אויקובטיקה 10/10/2015

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1047 אורח גלעד זעירא 1

1.0000
1012 חיפה ויקטור מלישב 2

1000 פתח תקווה רונן איזנברג 3

915 פתח תקווה מוטי סלם 4

807 אורח פטר גויכמן 5

הטבלה נערכה ב - 01/11/2015