תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1 24/05/2015

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 625 חדרה אלעד ליפשין, שגיא ברודני, אור שבת 1

הטבלה נערכה ב - 25/05/2015