תחרות ארצית בטיסני פנים פ-1 07/03/2015

טיסני פנים פ-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 257 חדרה תומר רוזין 1

203 חדרה רן שטוב- לצ'קה 2

147 חדרה יואב יושבייב 3

הטבלה נערכה ב - 08/03/2015