תחרות סוכות בטיסנים חופשיים - מ-2 02/10/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם מקום

1.0000 100.00 960+ 478 בת ים אבי אליקים 1

0.7500 100.00 960+ 438 רחובות יורי זילברשטיין 2

100.00 960+ 428 בת ים עזרא שמש 3

100.00 960+ 290 בת ים שלמה נג'רי 4

99.06 951 בת ים קובי יצחקוב 5

הטבלה נערכה ב - 06/10/2015