תחרות פסח מ-2 - PASSOVER OPEN 11/04/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 741 רחובות יורי זילברשטיין 1

0.7500 98.11 727 בת ים שלמה נג'רי 2

94.74 702 בת ים קובי יצחקוב 3

92.44 685 בת ים אבי אליקים 4

27.53 204 בת ים מיקי משיח 5

הטבלה נערכה ב - 12/04/2015