תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2 23/05/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 בת ים אבי אליקים, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 25/05/2015