אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 29/08/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00
960+ 28 רחובות יורי זילברשטיין 1

0.8000 98.96
950 בת ים קובי יצחקוב 2

0.6000 96.56
927 בת ים אבי אליקים 3

94.58 908 בת ים מיקי משיח 4

94.58 908 בת ים שלמה נג'רי 4

93.85 901 בת ים עזרא שמש 6

יום ראשון 30 אוגוסט 2015