אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 29/08/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2785 בת ים קובי יצחקוב, אבי אליקים, מיקי משיח 1

יום ראשון 30 אוגוסט 2015