תחילת חופש - טיסני מנוע חופשי מ2 - מבחן 5 ל 2016 26/06/2015

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2872 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 28/06/2015