אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2 29/08/2015

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 874 הרצליה בר בכור 1

97.60 853 מרכז אומרי סלע 2

יום ראשון 30 אוגוסט 2015