תחילת חופש - טיסני מנוע גומי ג2 - מבחן 5 ל 2016 26/06/2015

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2813 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 1

הטבלה נערכה ב - 28/06/2015