תחילת חופש - טיסני מנוע גומי ג2 - מבחן 5 ל 2016 26/06/2015

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 915 הרצליה בר בכור 1

91.91 841 תל אביב אומרי סלע 2

הטבלה נערכה ב - 28/06/2015