יום הטיסנאות גלשוני השלכה 31/03/2015

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 47 רמת גן שקד וסרלאוף 1

0.7500 35 ראשון לציון טל מיצמכר 2

14 תל אביב מאיה דור 3

10 אורח פרנסין מקבלי 4

10 רעננה רומי פרידמן 4

9 הארה ליליאן רזניק 6

5 אורח שקד סיגל 7

הטבלה נערכה ב - 06/04/2015