דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה ונבחרת ישראל לאליפות

העולם 2015 F3N

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

199.00 99.00 100.00 98.04 ראשון לציון אופק קצב 1

195.24 100.00 95.24 0.00 מרכז טל רוגלית 2

194.61 98.00 90.59 96.61 מרכז אסף אלוש 3

190.39 93.80 96.59 0.00 ראשון לציון דור שמילביץ 4

100.00 0.00 0.00 100.00 ראשון לציון דניאל קצב 5

93.51 0.00 0.00 93.51 רעננה אלון ברק 6

הטבלה נערכה ב - 29/01/2015

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 28/02/2014 1

תחרות מסוקים פריסטייל - F3N - MASTERS 19/12/2014 2

תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 27/12/2014 3