אליפות ישראל בגלשונים 25/10/2014

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 38 רמת גן שקד וסרלאוף 1

0.7500 23 ראשון לציון טל מיצמכר 2

21 רעננה רומי פרידמן 3

20 רמת גן ליאן ויסברג 4

19 תל אביב מאיה דור 5

הטבלה נערכה ב - 26/10/2014