יום הטיסנאות גלשוני השלכה 08/04/2014

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 39 ראשון לציון טל מיצמכר 1

0.8333 32 רמת גן שקד וסרלאוף 2

0.6667 18 תל אביב מאיה דור 3

15 רעננה רומי פרידמן 4

11 כפר סבא יובל אמיתי 5

10 רמת גן ליאן ויסברג 6

9 כפר סבא שירה שמואלי 7

8 אורח עמית אזולאי 8

6 אורח ליאור הימן 9

הטבלה נערכה ב - 10/04/2014