תחרות ארצית F5J - מבחן 2 ל 2015 10/05/2014

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10693 רעננה ישראל אופק, רוי שיבר, אלכס גרינברג 1

8778 רעננה תומר אופק, עומר בן עמי, גור שפירא 2

הטבלה נערכה ב - 12/05/2014