תחרות מסוקים פריסטייל - F3N - MASTERS 19/12/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 967 ראשון לציון אופק קצב 1

0.6667 96.59 934 ראשון לציון דור שמילביץ 2

95.24 921 מרכז טל רוגלית 3

90.59 876 מרכז אסף אלוש 4

הטבלה נערכה ב - 29/01/2015