תחרות ארצית מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS 27/12/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1000 מרכז טל רוגלית 1

0.6667 99.00 990 ראשון לציון אופק קצב 2

98.00 980 מרכז אסף אלוש 3

93.80 938 ראשון לציון דור שמילביץ 4

הטבלה נערכה ב - 30/12/2014