תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - SPORTSMEN

28/02/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1000 רמת גן אלעד דב 1

99.88 998.8 הרצליה רועי מירון 2

83.91 839.1 מרכז כפיר גלס 3

82.97 829.7 אורח שרון אטקין 4

הטבלה נערכה ב - 02/03/2014