תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - MASTERS

28/02/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 1000 ראשון לציון דניאל קצב 1

0.6667 98.04 980.4 ראשון לציון אופק קצב 2

96.61 966.1 מרכז אסף אלוש 3

93.51 935.1 רעננה אלון ברק 4

הטבלה נערכה ב - 02/03/2014