תחרות מסוקים פריסטייל F3N Experts תחרות 4 ל 2015

19/12/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 877 מרכז כפיר גלס 1

92.59 812 נהריה בראל אטנלוב 2

87.91 771 נהריה רועי מנשרוב 3

הטבלה נערכה ב - 21/12/2014