תחרות ארצית PAMX מסוקים פריסטייל F3N - EXPERTS 28/02/2014

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2813 מרכז דור שמילוביץ, טל רוגלית, חן תם 1

הטבלה נערכה ב - 02/03/2014