תחרות ארצית בדאוני השלכה EUROTOUR ISRAEL 2014 -

26/04/2014

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4969 רמת גן נדב עיני 1

98.57 4898 חיפה יובל בן נתן 2

94.67 4704 רעננה עומר בן עמי 3

הטבלה נערכה ב - 04/05/2014