תחרות ארצית בדאוני השלכה F3K מבחן1 2016 13/12/2014

דאוני רדיו השלכה דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3977.1 חיפה יובל בן נתן 1

94.60 3762.2 רעננה עומר בן עמי 2

76.16 3029 באר שבע ניר לינדנבאום 3

58.28 2317.7 רעננה רוי שיבר 4

הטבלה נערכה ב - 14/12/2014