אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 24/10/2014

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 2760 כפר סבא מארק אריסטוב 1

81.59 2252 כפר סבא ארז בלומנטל 2

76.78 2119 כפר סבא אלעד בן משה 3

הטבלה נערכה ב - 27/10/2014