תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 15/11/2014

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 5024 כפר סבא אלעד חמאוי, מארק אריסטוב, אלעד בן משה 1

4948 רעננה ישראל אופק, אלכס גרינברג 2

2957 כפר סבא דורון זמיר, עומרי לייזר, אמרי הרלב 3

הטבלה נערכה ב - 19/11/2014