תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 15/11/2014

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1493 כפר סבא מארק אריסטוב 1

92.50 1381 כפר סבא אלעד בן משה 2

28.40 424 כפר סבא אמרי הרלב 3

הטבלה נערכה ב - 19/11/2014