תחרות ארצית בדאוני צוקים F3F 15/11/2014

דאוני צוקים מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 3000 רעננה ישראל אופק 1

0.8571 71.67 2150 כפר סבא אלעד חמאוי 2

0.7143 64.93 1948 רעננה אלכס גרינברג 3

0.5714 49.77 1493 כפר סבא מארק אריסטוב 4

46.03 1381 כפר סבא אלעד בן משה 5

45.37 1361 כפר סבא דורון זמיר 6

39.07 1172 כפר סבא עומרי לייזר 7

14.13 424 כפר סבא אמרי הרלב 8

הטבלה נערכה ב - 19/11/2014