תחרות ארצית F2B 31/05/2014

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2840 חיפה ויקטור מלישב 1

89.26 2535 פתח תקווה רונן איזנברג 2

77.57 2203 רעננה פטר גויכמן 3

הטבלה נערכה ב - 18/06/2014