אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-1 10/10/2014

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1023 חדרה אור שבת, אלעד ליפשין, שגיא ברודני 1

720 ראשון לציון גיל מיצמכר, עמרי סירקיס 2

702 נהריה גיל חגי, אברהם ברוך, טוביה פייביש 3

הטבלה נערכה ב - 12/10/2014