תחרות פסח - ג-1 18/04/2014

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 1033 ראשון לציון גיל מיצמכר, גיורא הרצברג, יהונתן שגב 1

997 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אלעד ליפשין 2

847 חדרה אור שבת, שגיא ברודני, דור שורקי 3

הטבלה נערכה ב - 22/04/2014