תחרות פסח - ג-1 18/04/2014

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 360+ 257 ראשון לציון גיל מיצמכר 1

0.9167 100.00 360+ 198 ראשון לציון גיורא הרצברג 2

0.8333 100.00 360+ 154 נהריה טוביה פייביש 3

0.7500 94.44 340 חדרה גלעד מרק 4

0.6667 91.39 329 חדרה ירון קרפל 5

0.5833 91.11 328 חדרה אלעד ליפשין 6

90.28 325 חדרה אור שבת 7

86.94 313 ראשון לציון יהונתן שגב 8

82.22 296 חדרה שגיא ברודני 9

73.06 263 תל אביב אומרי סלע 10

62.78 226 חדרה דור שורקי 11

33.33 120 תל אביב אוהד ויספלנר 12

31.94 115 הרצליה בר בכור 13

הטבלה נערכה ב - 22/04/2014