אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2 10/10/2014

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 438 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 100.00 960+ 320 בת ים קובי יצחקוב 2

100.00 960+ 306 בת ים מיקי משיח 3

92.40 887 בת ים אבי אליקים 4

2.50 24 רחובות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 12/10/2014