תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 מבחן 6 ל 2015

27/06/2014

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960+ 190 בת ים שלמה נג'רי 1

0.7500 100.00 960+ 137 רחובות יורי זילברשטיין 2

100.00 960+ 60 בת ים קובי יצחקוב 3

95.63 918 בת ים מיקי משיח 4

78.54 754 בת ים אבי אליקים 5

הטבלה נערכה ב - 29/06/2014