תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים ג-2 מבחן 6 ל 2015 27/06/2014

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2880 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 1

2.0000 2869 ראשון לציון יהונתן שגב, גיורא הרצברג, עמרי סירקיס 2

2867 נהריה טוביה פייביש, אברהם ברוך, עזרא קראוס 3

2788 תל אביב אוהד ויספלנר, טל יצחקיאן, תום ארבל 4

הטבלה נערכה ב - 29/06/2014