תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2 03/06/2014

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2822 נהריה עזרא קראוס, אברהם ברוך, טוביה פייביש 1

2807 ראשון לציון עמרי סירקיס, גיורא הרצברג, גיל מיצמכר 2

2544 תל אביב אוהד ויספלנר, טל יצחקיאן, אומרי סלע 3

הטבלה נערכה ב - 09/06/2014