תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים ג-2 מבחן 6 ל 2015

27/06/2014

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 960+ 37 תל אביב טל יצחקיאן 1

90.42 868 תל אביב תום ארבל 2

87.50 840 הרצליה בר בכור 3

הטבלה נערכה ב - 29/06/2014